Giới thiệu khóa học

Lớp khởi động hướng tới học viên là những bạn sinh viên mới ra trường, những bạn chuyển nghề mới làm quen với xuất nhập khẩu. Với giáo trình hiện đại, chúng tôi hướng tới cho học viên những giá trị cốt lõi; nghĩa là thay vì đưa cho các bạn từng bài giảng, chúng tôi sẽ cho các bạn nắm vững bản chất của vấn đề theo phương pháp giảng mới linh hoạt, kết hợp với những Video tình huống thực tế. Với cách học này, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn, là tiền đề cho chúng ta phát triển kỹ năng sau này.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Lớp khởi động

Xuất nhập khẩu cơ bản

Chưa có mô tả

599,000 đ Đăng ký

Membership

5,000,000 đ
12 tháng
Đăng ký